Indlæg i skoledebattenSkolebestyrelse og lærere fra alle skoler var indkaldt til orientering om det arbejde, som er sat i gang af kulturudvalget med henblik på at lave en ny skolestruktur i Farsø kommune, fra Ullits mødte vi op med forventninger om at kunne påvirke politikkerne til også at inddrage forældrene i det arbejde.

På mødet fik vi en kort orientering om, at kommunalbestyrelsen havde besluttet at sætte tingene i værk allerede i juni måned, og at den var blevet orienteret ( ved et temamøde et par dage før, at vi var indkaldt) så der kunne ikke laves om på sammensætningen af arbejdsgruppen. Den har fået et meget stramt kommissorium at arbejde ud fra, og det går i hovedtræk ud på at lægge alle skolerne ind under samme ledelse, og for at få det til at glide lettere ned hos de ansatte, skal de til at have mere indflydelse på deres egen arbejdstilrettelæggelse ved hjælp af selvstyrende teams. Sidst er der tilføjet, at forældreindflydelsen i de lokale områder skal sikres.

Det vi, på de små skoler, er bange for, er, at den kommende fælles ledelse får en økonomisk ramme, som umuliggør, at der oprettes nye børnehaveklasser på en eller flere af de nuværende skoler, eller at det nu vil blive økonomisk uansvarligt at videreføre 7. klasse på skoler uden overbygning. Det kunne også tænkes, at der kun var elever til tre 8. klasser, som så alle blev placeret på Farsø skole for at give så stort et valgfagstilbud som muligt. De ovennævnte muligheder er ikke urealistiske og vil forringe den berørte skole meget og kan føre til en langsom kvælning af den.

Vi føler, at med en kommende skolestruktur vil politikkerne smøre ansvaret for forringelser og eventuelle nedlæggelser af skoler af på nogle embedsmænd. som politikkerne selv giver de økonomiske rammer, som embedsmændene skal arbejde inden for, derfor syntes, jeg at kulturudvalget skal kalde en skovl for en skovl, og ikke som nu, hvor de kalder forringelser og en langsom lukning af de små skoler for strukturændringer.

Preben Bjerre
Gl Ullitsvej 6
Ullits
9640 Farsø


Tilbage til oversigten.

Hvis du vil svare på ovenstående og have dit svar bragt her, skal du sende det til webmaster på nedenstående emailadresse.
Du kan skrive det direkte i dit emailprogram, eller du kan skrive i Words, Works ell. lignende og sende det som vedhæftet fil.
Vi optager ikke anonyme indlæg. Derfor skal der underskrives med navn og adresse.

Med venlig hilsen