Indlæg i skoledebattenSAMMENLÆGNINGER OG SAMLERMANI

Kommunalbestyrelsen har helt uventet fremsat forslag om at lægge alle skoler sammen under én skoleinspektør og bestyrelse. Godt nok skal det i høring, men der er vist allerede skaffet et flertal for beslutningen, og det skal gå stærkt, siges der.

Målet skulle være at undgå skolelukninger i årene fremover. Men vores gode og velfungerende skoler har, forudsat samme elevtal, deres naturlige størrelser, og lukninger er mere et holdningsspørgsmål end et økonomisk. Ved at fjerne den lokale forankring, er vejen netop banet for senere skolelukninger i forbindelse med en fremtidig kommunesammenlægning. Den foreslåede nye skolebestyrelse for hele kommunen ville blive en helt anden end den nuværende - nok mest en læreplads for politiker-aspiranter.

Vi lever i en tid med stærke centraliseringstendenser, en tanke der støttes af mange politikere, selv om de er lidt flove over at sige det åbent. Magten flyttes fra borgere til partier, fra lokalsamfund til byerne, og frivilligt arbejde overtages af professionelle. Men der snakkes kun om rationalisering og stordriftsfordel.

Men på det moderne politikersprog tales der også om 'social kapital': lokalt engagement og en tradition for frivilligt arbejde. Et samfund, der fungerer; hvor borgere føler et ansvar, og ikke forventer at myndighederne ordner alt for dem. Et samfund, der tiltrækker velfungerende tilflyttere. Men alt dette er ikke nogen selvfølge. I større samfund tæres der meget på den sociale kapital, med bl.a. større kriminalitet og offentlige udgifter som følge.

Det er allerede vedtaget, at der skal spares 500.000 på skolestrukturen. Ideen har også været fremme i Hammel, men blev droppet igen, da det faktisk ville koste mere de næste mange år. Årsagen er, at tjenestemænd er dyre at afskedige, og går ikke ned i løn ved degradering. Tilbage er så kun den kyniske tanke, at kommunen gør livet så surt for de degraderede, at de søger væk. Men da skoleinspektørerne i de små skoler også underviser, kan en eventuel besparelse være dyrekøbt. Og sådan en arbejdsgiver får næppe mange jobansøgninger fremover.

Politikerne har åbenbart ikke lært noget af plejehjemssagen, hvor et stort flertal vedtog et ellers udmærket forslag. Men de glemte at inddrage borgerne, med det resultat, at sagen blev trukket op som en kanin af hatten sidst i valgkampen, og var lige ved at koste dem deres taburetter. Hvis de skal gøre sig fortjent til genvalg, må de inddrage borgerne mere. Brug dog de nye muligheder - skriv f.eks. jævnligt på Internet, hver især, om hvad der rører sig, set fra dit synspunkt. Skriv om vores kommunes fremtid, og om hvordan økonomien ser ud. Bed borgerne om at bidrage med forslag til besparelser. Indgå i en reel dialog frem for bare at orientere om allerede trufne beslutninger.

Dette helt afgørende skoleforslag kan nemt blive det, I bliver husket for.

David Douglas
Keldsvej 3,
Gl. Ullits


Tilbage til oversigten.

Hvis du vil svare på ovenstående og have dit svar bragt her, skal du sende det til webmaster på nedenstående emailadresse.
Du kan skrive det direkte i dit emailprogram, eller du kan skrive i Words, Works ell. lignende og sende det som vedhæftet fil.
Vi optager ikke anonyme indlæg. Derfor skal der underskrives med navn og adresse.

Med venlig hilsen