Indlæg i skoledebattenFlere af vores politikere har udtrykt, at de er helt uforstående over for den reaktion, deres skoleplaner har affødt. Det behøver de, sådan set, ikke skamme sig over: indsigt og forståelse er ikke tildelt alle ligeligt. Måske kan borgerne hjælpe dem med denne manglende forståelse. Men mon ikke der findes en 'grønspættebog for politikere', hvori det forklares, at børne- og ældreområderne er de mest følsomme emner, en lokalpolitiker kan røre ved.

Den moderne politikers grønspættebog rummer også begrebet 'spin'. En spin doctor, i tennis, er en, der kan lære dig at sende en skruebold tilbage, så den springer uforudseeligt når den lander, og modstanderen bliver helt forvirret. I overført betydning, at fordreje et spørgsmål og sende det aggressivt tilbage i hovedet på spørgeren, så den ramte fortryder, at han vovede at stille spørgsmålet. Dette afsnit har de åbenbart fået læst.

Der er blevet bedt om arbejdsro, så den udpegede arbejdsgruppe kan færdiggøre deres rapport. Eller sagt på en anden måde: Ti så stille! Bland jer udenom! Borgerne anklages for ikke at have sat sig ordentligt ind i tingene, og for at afvise blankt alle forslag.

Denne hårde linie er ved at blive almindelig i det moderne erhvervsliv, hvor der fokuseres meget på bundlinien. Nogle steder hvor der snakkes mest højlydt om bløde værdier, praktiseres den mest barske og diktatoriske ledelse. Medarbejdere, der kommer med andre forslag, stemples som 'ikke-forandringsparate'. Det er vel ledelsens ret i et firma. Men i politik, så er det os, borgerne, der er arbejdsgiverne. Vi vurderer indsatsen hver fjerde år hos dem, vi har udpeget til deres tillidsposter, og kan vælge at forfremme eller bortvise dem.

Jeg vil opfordre alle, der interesserer sig for vores skoler, til at blive ved med at blande sig, indtil selv den mest tungnemme politiker forstår, at hans politiske karriere måske står på spil. Det er ikke som påstået, at borgerne ikke ønsker at diskuttere mulige ændringer i skolestrukturen. Der kan være mange modeller, der er mindre topstyrede, og som tager mere hensyn til f.eks. landsbysamfundet. Venter man derimod indtil arbejdsgruppen kommer med deres anbefaling, så er løbet kørt.

Der skal findes en måde at inddrage borgerne på, her og nu. Start med at svare ærligt på spørgsmål, og offentliggør de relevante papirer. Vis, at I har tillid til borgerne. Vi viste jo tillid til jer ved sidste valg. Prøv lige at forstå: hvis borgerne har en andel i processen, så kommer der et resultat som vores lokalsamfund kan leve med.

Med venlig hilsen,
David Douglas
Keldsvej 3,
Gl. Ullits


Tilbage til oversigten.

Hvis du vil svare på ovenstående og have dit svar bragt her, skal du sende det til webmaster på nedenstående emailadresse.
Du kan skrive det direkte i dit emailprogram, eller du kan skrive i Words, Works ell. lignende og sende det som vedhæftet fil.
Vi optager ikke anonyme indlæg. Derfor skal der underskrives med navn og adresse.

Med venlig hilsen