Indlæg i skoledebattenSølvkædens Svage Led

Tak til borgmesteren, som i Venstreposten for nylig afslørede sine planer for vores kommunes (manglende) fremtid. Så begynder nogle ting pludselig at falde på plads - bl.a. de store investeringer i Dronning Ingrid Hallen og bymidten. Det bliver nok svært fremover, når man ikke længere er herre i eget hus, at bruge så mange penge på en lille by som Farsø. Ved sidste kommunesammenlægning blev der også bygget i stor stil overalt i landet, når sognene havde udsigt til at tørre regningen af på en større, mere upersonlig myndighed.

Mon ikke skolesammenlægningen også indgår i disse overvejelser? Hvis man slet ikke regner med at stille op igen pga. at kommunen bliver nedlagt, så står man ikke længere til ansvar over for sine vælgere. Så kan de enkelte politikere bedre tage skraldet i stedet for deres partier. Og løfterne, som politikerne kommer med nu, er uden dækning: de er nemlig ikke bindende over for en kommende storkommune.

Den centraliseringspolitik, der fører til storkommuner, er blevet til de seneste år under 'statsminister' Lykketoft, og er nu overtaget med stor iver af Anders Fogh. Spørg dig selv - hvorfor er det nu, hvor arbejdsløsheden er lav, at kommunernes økonomi er så belastede? Hvorfor nu og ikke i starten af 90'erne, hvor der var massearbejdsløsheden og tvangsauktioner? Svaret er, at siden er mange opgaver og udgifter blevet flyttet fra staten til kommunerne, uden at pengene fulgte med. Der er en tydelig strategi over for kommunerne, der går ud på at stramme skruen indtil de knækkes, så de radbrækkede kommuner selv smider borgmesterkæden i ringen.

Med storkommunerne kommer partierne af med lokallister, der på godt og ondt kan være ret så ustyrlige. Så kan en del-og-hersk politik bedre gennemføres, ved at træffe upopulære beslutninger for ét lokalområde ad gangen. Der bliver nok også grundlag for lønnede fuldtidspolitikere. Sådan tænker de trofaste partisoldater, fastlåste som de er i industrisamfundets vanetænkning. At vi er hurtigt på vej ind i en ny samfundstruktur og økonomi, som ikke er baseret på masseproduktion, er forbigået dem. 'Stort er godt' har f.eks. altid været en socialdemokratisk parole - ved at samle masserne i storbyerne, har man ligesom mere styr på dem, mener de vist den dag i dag. Og Venstre er som bekendt nu også blevet et 'byparti'.

Politikerne mener åbenbart, at jo rigere samfundet bliver, jo mindre har vi råd til at lade almindelige borgere bestemme over deres lokalsamfund. Men andre løsninger kunne findes, hvor man fastholdte lokalindflydelse. Udliciterede kommunalopgaver har en kommunalbestyrelse jo stadig ansvar for. Modellen kunne udbygges, så man f.eks. fik en stor Teknisk Forvaltning, der servicerede flere kommuner. Hvor beslutninger stadig blev truffet af mennesker, som vælgerne kendte personligt. Hvis bare viljen var der.

Hvorfor tror I, kære politikere, at vælgerne har så svært ved at stole på EU, på trods af alle forsikringer om nærhedsprincippet? Mon ikke det hænger sammen med, at vores egne politiker flytter ansvar og indflydelse længere og længere væk fra borgerne, alt imens de snakker om det modsatte? Når de ikke er til at stole på, og har ingen føling med hvordan borgernes hverdag er, hvorfor skulle politikerne i Bruxelles så være mere troværdig?

Borgmesteren opfordrer til dialog omkring kommunesammenlægningen, men når det angår skolesagen har politikernes lyst til at diskutere indtil nu været yderst begrænset. Andetsteds i Venstreposten opfordres man dog til at melde sig ind i partiet, for på denne måde at sikre sig indflydelse i sit lokalsamfund "indefra". Og mere åbenhed er der heller ikke på den anden fløj. Jeg hører ad omveje, at skolesammenlægninger har været på programmet internt i Socialdemokratiet i Farsø i flere år, et ønske som de dog ikke turde gå til valg på. Dvs. de ser skolesammenlægningen ikke som et nødvendigt onde, men som en ønskelig måde at indrette et samfund på. Og mon ikke Venstre i Farsø har arbejdede på sine kommunesammenlægningsplaner, alt imens intetanende og godtroende borgere samlede ind til borgmesterkæden?

Borgmesteren skriver, at debatten skal begrænse sig til hvem vi skal lægges sammen med. Og vi skal skynde os, ellers sker det med tvang fra statens side, siger han. Selvfølgeligt er det også regeringen, der bestemmer hvordan en eventuel ny kommunestruktur skal se ud. Men der er jo her og nu, vores lokalpolitikere kunne forsøge at påvirke processen. Hvis altså de gad.

Med venlig hilsen,
David Douglas
Keldsvej 3,
Gl. Ullits


Tilbage til oversigten.

Hvis du vil svare på ovenstående og have dit svar bragt her, skal du sende det til webmaster på nedenstående emailadresse.
Du kan skrive det direkte i dit emailprogram, eller du kan skrive i Words, Works ell. lignende og sende det som vedhæftet fil.
Vi optager ikke anonyme indlæg. Derfor skal der underskrives med navn og adresse.

Med venlig hilsen