Lidt om Foulum kirke

Forfatteren Martin A. Hansen rejste i sin tid hele Danmark rundt og besøgte samtlige kirker. Da han nåede til Foulum udbrød han: "Ædlere hus er ikke bygget her til lands" og få kirker i Danmark er bevaret så oprindelig som Foulum kirke. (Se bogen "Orm og Tyr).
På stedet var en langdysse, som man endnu kan ane som en lang øst-vest gående bakke hen over kirkegården. Det var naturligt for de første kristne at bygge deres kirke på et i forvejen helligt sted.
Den stenmester der stod for bygningen for mere end 800 år siden, byggede måske også Skarpsalling kirke og den oprindelige Viborg Domkirke, det har i så fald været en af middelalderens store arkitekter, der har været på arbejde her.
I tiden omkring år 1200 blev der bygget så mange stenkirker i Danmark, at man med en vis ret kan sammenligne præstationerne med ægypternes rejsning af pyramiderne. Og i den danske middelalder havde man ikke tusindvis af rigtige slaver til det grove, men egnens bønder har alene her til Foulum kirke slæbt hver eneste af de cirka totusinde store sten frem til byggepladsen.
Kampestenene blev kløvet og sandsynligvis rullet op ad en midlertidig jordvold til passende højde. Den dag står muren mod nord urørt, og den kan såmænd nok stå i yderligere otte hundrede år. Sydmuren har været medtaget af de skiftende temperaturer og blev sidste gang sat om for cirka 100 år siden og forsynet med nye og større vinduer. Også det nuværende våbenhus blev bygget ved den lejlighed ud for den oprindelige kvindeindgang, så mandsindgangen, med den flotte portaludsmykning og skaktavlen (se under Ullits kirke), blev muret efter.
Der var omkring 1900 tale om at bygge et rigtigt tårn til kirken, men heldigvis, må man vel sige, lykkedes det ikke at rejse pengene til det.
Kirkeklokken hængte sandsynligvis i mange år på vestgavlen, der med sin hvide kalk har været et sømærke. Senere flyttede man klokken til en klokkestabel. Malmklokken blev stjålet under svenskekrigene og blev sammen med så mange andre klokker på den tid støbt om til kanoner. Der var her i det fattige Vesthimmerland ikke råd til en ny malmklokke, så der blev hængt en simpel jernklokke op i stedet. Den var der ikke meget klang i, så for 30 år siden skænkede en af sognets beboere en ny malmklokke og den gamle jernklokke står nu i våbenhuset. Klokkestablen er opført i 2003.
Som det kan ses af et tekstbånd i kirken over bænkene blev der i 1600-tallet givet bænke til kirken. De nuværende bænke er dog fra omkring 1920'erne og den sjældne egetræsmaling er bevaret.
Alteret var oprindelig et stenalter med et trækors. Påskemorgen har menigheden oplevet at se solen stå op bag korset gennem vinduet i apsis. I 1600-tallet blev den nuværende altertavle anbragt og stenalteret dækket med træ, og prædikestolens malerier af de fire evangelister blev opstillet. Nogen hævder at stenalteret er det oprindelige alter, hvor man blotede til Odin og Thor i Vikingetiden, hvor stedet sandsynligvis også var et helligt sted.
I våbenhuset findes tavler med navne på kirkens præster efter reformationen. Mest omtalt af dem er hr. Mads, der omkring 1570 blev dømt til døden af Jørgen Lykke til Lerkenfeldt og halshugget. (Læs mere om dette drama under Svingelbjerg kirke). Hr. Mads blev æreløs begravet uden for kirkediget, men senere blev diget flyttet, så hr. Mads' grav nu er i indviet jord - tænk på salmelinjerne: "vil nogen Guds fortsætter hæmme, han nødes til selv dem at fremme".
Orgelet er forholdsvis nyt og har afløst et fra 1947, som var fremstillet af så dårlige materialer, at det var slidt op på 30 år. Orgelbyggeren af det nuværende orgel har stillet i udsigt, at dette orgel kan bevares i flere hundrede år.

De store planker, der hænger på væggene, er en slags "gravsten", men netop af træ, som i 1600-tallet var vanskelig tilgængelig og derfor finere end sten. De bliver kaldt "ligbrætter", og de har ligget som et slags låg over gravene, der var i inde i selve kirken.
Krucifikset på skibets østvæg er nyt og skabt af kunstneren Erik Heide fra Mors. Han har endvidere lavet en gravsten på kirkegården, samt en vandsten ved Ullits skole og en monolit af flyvende fugle, der danner små kors på Farsø ny kirkegård.
I middelalderen var væggene i kirken røde, men det er nu malet over og kun få steder bryder den røde farve igennem kalken.
I 1997 blev der ophængt et maleri af kunstneren Mogens Hoff fra København. Dets navn er "synderinden" og er en gengivelse af fortællingen om kvinden, der blev grebet i hor og som efter gammel jødisk skik skulle stenes for det. Hertil sagde Jesus de berømte ord: " Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende" (Johannes evangeliet kap. 8). Så trods det, at huset er gammelt, så er der til stadighed kommet nye ting med op gennem de mange år, så vi med stolthed kan synge: "Kirken er et gammelt hus - men bygget af levende stene!"

Poul Lybæk 1999
Revideret 2003 af Troels Laursen

Tidligere lærer Jacob Regnar skrev i 1968 en lille bog om Foulum kirke. Bogen er desværre udsolgt, men kan lånes på biblioteket.
Tilbage