Kirsten Moesgaard. Farsø.

Jeg er advokat i Farsø, og jeg har mere end 20 års erfaring fra den kommunale administration. Jeg er i øjeblikket medlem af Farsø kommunalbestyrelse med udvalgspost i socialudvalget og medlem af bestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart. Jeg vil også nævne, at jeg er formand for Støtteforeningen til bevarelse af Himmerlands sygehus i Farsø. Farsø sygehus er et aktiv af stor format for vores kokmmune. Jeg kan kun opfordre til, at så mange som muligt bakker op omkring vores lokale sygehus.

På spørgsmålene omkring skolepolitikken vil jeg anføre følgende:

Hver af de 5 skoler i Farsø kommune har en særdeles stor betydning for de lokalsamfund, hvori skolerne ligger. De har betydning både undervisningsnæssigt og kulturelt. Det vil være til skade for bysamfundet, såfremt den lokale skole nedlægges. Det vil gå ud over bosætningen, og det pågældende bysamfund vil i givet fald blive et samlingssted og et holdepunkt fattigere.

Det er ikke muligt generelt at foretrække små skoler frem for store skoler eller omvendt. Det afhænger helt af den undervisning, der kan tilbydes eleverne. Undervisningens kvalitet er den afgørende faktor i det spil. Det er vigtigt, at folkeskolen giver eleverne en sådan ballast, at de kan komme videre i tilværelsen på allerbedste måde og med nogle kvalifikationer, der gør dem egnede til at få den uddannelse, som de gerne vil have.

Jeg har selv to sønner, som begge har gået i Farsø skole. Den undervisning, de har fået der, har jeg ikke noget at klage over, og den har givet dem en god start.

Jeg vil ikke være underlagt en partidisciplin i spørgsmålet om bevarelse/nedlæggelse af en skole. Jeg vil alene træffe en beslutning ud fra de kvalitetshensyn, der er nævnt ovenfor. Jeg vil indrømme, at der skal meget overbevisende argumenter til, før jeg vil kunne stemme for en nedlæggelse af en skole i det, der i dag er Farsø kommune. De 5 skoler har alle som tingene ser ud lige nu deres berettigelse ud fra de hensyn, som jeg lægger vægt på.

Med venlig hilsen
Kirsten Moesgaard
Liste Å

Tilbage til listen over kandidater