Jette Thomsen Nr. 2 på liste C

Mit navn er Jette Thomsen. Jeg har været borgmester I Farsø. Jeg har haft en gammel mor, som havde brug for pleje. Jeg har en søn, og nu har jeg børnebørn, som har brug for pasningsordninger og skole. Jeg har altså præcis den samme focus på disse områder som alle de andre, og ingen har intentioner om at skære ned eller spare. Men vi må heller ikke lukke øjnene for kendsgerningerne, som siger, at Vesthimmerlands kommune starter med en kassebeholdning på -60 millioner. Derfor vælger jeg, rpæcis, som da jeg var borgmester, nemlig at satse på at skabe arbejdspladser. Det lykkedes godt i min borgmesterperiode, og det kan gøres igen. Kun gennem øgede indtægter (skatter) kan vi honorere ønskerne om flere midler til de bløde værdier. Der er store konkrete muligheder både i Gatten og på Louns halvøen. I Gatten kan vi endda tiltrække gode skatteydere.

Det er samtidig nødvendigt at ryste posen i den nye kommune og tænke i nye baner. Jeg vil gerne give et eksempel. Jeg har været en meget varm fortaler for at flytte biblioteket op i Farsø by, således at det bliver integreret med skolebiblioteket. Der må ad åre være en rationaliseringsgevinst. Samtidig ser jeg en fremtid, hvor både turistkontoret (betjeningen) og sund by butik kunne slås sammen med biblioteksbetjeningen. Det vil give ad åre give en personalemæssig besparelse. Dette er kun et lille eksempel, men det er den vej vi efter min mening skal. Jeg vil nemlig hellere spare på mursten end på de bløde områder, men jeg er mig pinlig bevidst at pengene skal findes først. Jeg er også en stor fortaler for, at vort Sundhedscenter skal have en meget nær tilknytning til vort sygehus, og at vi kan leje os ind der, i stedet for at bygge. Der er afsat kr. 350.000,00 kr. til husleje i de bevilgede penge.

Det bliver anderledes at være politiker i fremtiden, og der er mange, der er bange for at nærheden forsvinder. Det kan vi selv være med til at bestemme. Små enkeltsager får det nok lidt sværere i fremtiden, men det betyder ikke, at vi ikke har brug for dem. Vi skal nemlig bruge dem alle sammen til at gå tilbage til systemet, og se om den generelle behandling af denne type sager kan eller skal laves om. Vi har derfor brug for et forum i hver eneste landsby. Et forum sammensat på kryds og tværs af politiske, faglige og sportslige interesser, som vi kan søge vore informationer hos.

De næste fire år vil blive præget af en meget stor arbejdsbyrde til de valgte, men alligevel håber jeg at blive valgt. Jeg er sikker på, at vi vil se en ny form for dynamik, og vi er nød til at bruge de 4 år på, at dykke så dybt ned i materien, at vi derved vil finde nogle rationaliseringer, som ikke går ud over de bløde værdier.

Med venlig hilsen

Jette Thomsen Nr. 2 på liste C

Jette Thomsen og Niels Krebs svarer på de 7 spørgsmål om skolerne her.

Tilbage til listen over kandidater