Per Godiksen

Hej til jer alle!
Tak for interessen for det kommende valg til byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Det er som du skriver vigtige emner og vigtigt at det kommende byråd bliver sammensat af mennesker med den rette indstilling til løsning af det meget store emner som ligger i netop at få etableret et godt sammenhold og samarbejde i Vesthimmerland. Det gode sammenhold og samarbejde vil give mulighed for at buge kræfterne på løsning af opgaver til gavn for borgerne i Vesthimmerlands Kommune. Det er vigtigt at der etableres en mere langsigtet strategi og plan for det som vi vil i den kommende kommune! Min vision er kort fortalt følgende

* Uddannelse er meget vigtigt

* Infrastruktur offentlig transport, veje og stier

* Arbejdspladser som er værdiskabende

* Fritidsaktiviteter herunder kulturlivet

* miljø

* Pasningstilbud til børn og unge

* Ældrepleje

* Turistehverv og turistområdet

* Offentlige tilbud skal være tilpasset borgernes ønsker og behov!

* Brugerbetaling kan bidrage til at afstemme behov og kvalitet

* Skattetilsvar skal fastholdes og gerne sænkes, for at forbedre konkurenceevnen

* Jeg ønsker gennemført en ændring i ledelsesstruktur indenfor folkeskolen og andre offentlige virksomheder. Derved kan arbejdsglæden forbedres og de faste omkostninger reduceres, det er ligeledes min opfattelse at det vil være til gavn for det faglige herunder muligheden for kursus og efteruddannelse.

Det er vigtigt at Byrådet / politikerne varetager de planlægningsmæssige emner og ledelsen klarer de faglige driftsopgaver. Jeg kan love at jeg vil arbejde for størst mulig faglighed i Folkeskolen! Jeg kan ikke love at alle skoler vil bestå om 1, 2 eller 3 år, dette vil afhænge af den enkelte skole og udviklingen på den enkelte skole. Det er ikke alt stort der også er godt, til genglkd er det samme gældende for små og mindre institutioner, bare med modsat fortegn, det er ikke godt bare fordi det er lille!
Med venlig hilsen
Per Godiksen
Morumvej 81
9600 Aars


Hvad er din vision – min vision er:

Vesthimmerlands Kommune – skal være godt sted for alle!

Det kommende byråd får vigtige opgaver og dermed mulighed for at påvirke rammerne for udviklingen i vort nye fællesskab

hvor forandring er en naturlig del!


Region Nordjylland – et vigtigt valg med alvorlige opgaver!

Sundhedsområdet er vigtigt for os alle, dette vigtige område kan deles op i det vi i det daglige opfatter som sygehussektoren og sygesikringen hvor vore almen praktiserende læger , tandlæger og speciallæger i øvrigt er omfattet, der er således tale om et område som vi alle på et eller andet tidspunkt får berøring med.

Infrastrukturen, trafik i regionen er ligeledes et område som vi alle har interesse i, det gælder måske specielt når børn og unge under uddannelse skal benytte offentlig transport.

Miljøplanlægning og særlige opgaver i forbindelse hermed vil blive varetaget i Regionen

Særlige opgaver som alene kan klares i regional sammenhæng, hvor de enkelte kommuner i samarbejde med Regionen med fordel kan løse opgaven.Det er dit valg - STEM PERSONLIGT
Tilbage til listen over kandidater