Knud Erik Christensen, Kandidat nr. 3 på den radikale liste

www.drv.dk/vesthimmerland

Jeg er 60 år og bor på et nedlagt landbrug på Fandrupvej i Farsø. Jeg er uddannet lærer og har arbejdet i Farsø Kommune siden 1.8.69. Først som lærer og viceskoleinspektør på Farsø skole. Siden august 87 har jeg arbejdet som skoleinspektør på Vester Hornum Skole. Kort tid efter jeg kom til Farsø kom jeg i bestyrelsen for fodboldklubben i Farsø, og da Farsø og Ullits blev til FUIK blev jeg den nye klubs første formand fra 1973 - 1976. Fra 86 til 99 var jeg formand for Farsøhallerne. Undervejs har jeg også haft lidt med håndbold at gøre. Jeg har også været aktiv i Kulturelt Samråd og var blandt andet med til at Farsø Kommune kom med i den nye lokalradio, der var blevet taget initiativ til i Aars. I dag rækker fritiden kun til lidt golfspil i Gatten og lokalpolitik. Jeg har flere gange været opstillet til kommunalbestyrelsen i Farsø. Dog uden at opnå valg og mente i grunden ved sidste kommunevalg, at nu kunne det være nok. Men jeg synes alligevel at sammenlægningen med nabokommunerne til Vesthimmerlands Kommune er værd at give en chance for et radikalt fod- eller fingeraftryk fra Farsø og omegn. Dertil kommer at jeg synes, at vi har fået sammensat et godt valgprogram, som i øvrigt kan ses/hentes på www.drv.dk/vesthimmerland

1) Hvad er din holdning til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Jeg har den holdning, at man styrke landsbyerne i vores nye kommune. Det gør man ved at der er skole, pasningsmuligheder og kultur- og fritidsfaciliteter i nærområdet. Rent fagligt er der ikke den store forskel om eleverne går på en større eller mindre skole, men socialt er det vigtigt at skolekammeraterne ikke for langt væk.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Det kan være svært at sætte et nøjagtigt tal, men ca. 80 elever i 0. - 7. kl. må være et godt bud. Det giver mulighed for at slå klasserne sammen i flere fag, og der vil fortsat være en rimelig økonomi.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Ca. 10 km.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Ja, men på det område kan jeg godt være lidt nervøs for udviklingen. Undervisningsministeren stiller jo krav om både det ene og andet mht. liniefag osv.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Nej - ikke fælles ledelse under en stor centralskole, men to eller tre nabolandsbyskole kunne fint leve med en fælles ledelse og sekretariat. Det kunne måske endda udvikles til en fælles skolebestyrelse.

6) Hvad er din holdning til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Jeg synes, at eleverne generelt har for få timer - alle elever skal sikres mindst det vejledende timetal i alle fag. Der er heller ikke for meget at gøre godt med til undervisningsmidler og elevaktiviteter. Jeg håber udligningsreformen vil gøre os i stand til at tilføre skole flere resurser.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Ja, men det bliver ikke aktuelt fordi vi radikale er meget enige om styrke landsbyerne. Vi mener nemlig at LANDSBYLIV ER SUNDT LIV.

Tilbage til listen over kandidater