Ninni Lodahl Gjessing

Ang. Personlig profil, se www.DRV.dk/vesthimmerland eller www.politik.tv2.dk under Ninni Lodahl Gjessing.

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Mangfoldighed en rigdom, - prioritering af såvel små som store skoler i vores nye kommune.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Det handler ikke om minimumstal, men om skole- og forældreopbakning, om engagement.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Det handler heller ikke så meget om afstande, som det handler om at beskytte og bevare vores smålandsbysamfund, hvortil skolen er en afgørende faktor.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

I Løgstør kommune har vi i et enigt byråd efter udarbejdelse af analyse på skoleområdet, flyttet 7. kl. ind på de store skoler af faglige og sociale grunde. Jeg har været med til at beslutte det som politiker, men har også som forælder oplevet beslutningen som positiv. Det er vigtigt, at slå fast, at der med en evt. flytning af 7. kl. ikke er tale om "salamimetoden" overfor de små skoler, (at man hele tiden tager lidt og til sidst er der ikke mere tilbage), jeg ser det som en beskyttelse af de små skoler, idet vi så bevarer det gode, trygge og udfordrende miljø for barnet op til 6. kl, hvorefter det med nye fag kommer over i overbygning med 7-8-9 kl., god tid til at lære nye klassekammerater og lærere at kende, - nye krav, ny faglighed. Det er min personlige holdning, men en evt. flytning af 7. kl. er naturligvis noget, der skal drøftes grundigt i den nye kommune, via dialog og lytten til hinandens synspunkter er jeg sikker på, at vi kommer frem til en god løsning.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Mit udgangspunkt er bevarelse af de små skoler for at fastholde tryghed og nærmiljø, hvorledes det så bedst gøres, skal der ses nærmere på. Det skal understreges, at for os kan de økonomiske argumenter ikke stå alene, - men muligvis kunne der være nogle spændende løsninger via temawork og øget samarbejde, som også kan være meget inspirerende for den enkelte skole.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Det radikale Venstre går til valg på "en stærk folkeskole", - og det vil bl.a. sige øgede midler til lærernes efteruddannelse og til tidssvarende undervisningsmaterialer. Vi mener, at det er helt afgørende, at vi i vores nye kommune får øget blik for uddannelsens betydning, og at vi generelt i Vesthimmerland bliver mere ambitiøse med hensyn til det enkelte barn og det muligheder. Pengene til folkeskolen kan findes, - det handler om prioritering, - generelt vil Det radikale Venstre arbejde på at gøre vores kommune mere attraktiv som bosætningskommune samt et spændende sted at etablere sig for iværksættere og nye virksomheder, så kommunens beskatningsgrundlag kan øges....

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Det er Det radikale Ventres politik med ligeværd for hele kommunen, det betyder ikke, at vi skal have det samme alle steder, men at alle områder skal prioriteres efter behov. Vi går til valg på en decentral struktur med tydelig tilkendegivelser af at ville bevare de små skoler.

Med venlig hilsen

Ninni Lodahl Gjessing
Spidskandidat for Det radikale Venstre

Tilbage til listen over kandidater