Thomas Madsen Nielsen, Kandidat nr. 5 på den radikale liste (B)

http://www.drv.dk/vesthimmerlands.

Jeg er 40 år og bor idag i Aars sammen med Solvej og vores 2 piger på 4 og 8 år, men er født og opvokset på en gård ved Haubro.

Jeg har i 20 år arbejdet med at udvikle administrative edb systemer til de største danske private og offentlige virksomheder. De sidste 5 år har jeg i mit eget konsulentfirma beskæftiget mig med at tilpasse det administrative edb system SAP R/3 for kunder som DLG, Danish Crown, Løgstør Rør, Danogips, Edb-gruppen, Siemens, Korsnäs Packaging, Minolta og flere andre. Kommunerne i Vesthimmerland bruger også edb systemet SAP R/3.

I fritiden spiller jeg efter 34 sæsoner stadig lidt fodbold i Haubro Idrætsforening, men idag er min primære fritidsbeskæftigelse familien samt radikal politik. Ud over at være kandidat til kommunalvalget er jeg også kandidat til regionsvalget. Jeg er desuden tillidsmand for det radikale venstres valgudvalget for Vesthimmerlands Kommune og medlem af partiets kredsbestyrelse.

Jeg bakker 100 % op om det valgprogram vi i det radikale venstre vesthimmerland har skrevet i forbindelse med kommunalvalget. Alle punkter er vigtige og der er ikke noget jeg vil fremhæve i forhold til andet. Valgprogrammet kan rekvireres på tlf. 98623823 eller downloades fra http://www.drv.dk/upload/file_lj1lj3jg2unlxouz745w_49267.pdf.

Selv om det er en kendt sag at vi radikale ikke mener at strukturreformen er den ideele løsning, mener jeg at vi kan få en god kommune i Vesthimmerland. Men det kommer til at kræve hårdt arbejde !

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Svar: Jeg tror ikke skolens størrelse i sig selv er en afgørende faktor. Der er mange faktorer der spiller ind i det samlede billlede af om en skole er god eller mindre god. I forbindelse med en kommunesammenlægning vil det være naturligt at se på om vi har den rigtige struktur på skole området og hvis man ser på sagen med "spare briller" vil især mindre skoler være udsat. Jeg mener dog økonomien i denne sag kommer i anden række de vigtigste faktorer er også efter en kommunesammenlægning undervisningens kvalitet, børnenes tarv og skolernes betydning for fællesskabet i lokalsamfundet.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Svar: Der findes ikke noget minimumselevtal. Det vil også her være en vurdering af undervisningens kvalitet, børnenes tarv og skolernes betydning for fællesskabet i lokalsamfundet.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Svar: Igen vil det afhænge af forskellige forhold som f.eks. skolevejens beskaffenhed. Jeg vil normalt ikke være bekymret over afstande på 5 - 10 km.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Svar: Det er mere et skolefagligt spørgsmål end et politisk. Jeg ser ikke noget problem i lade 7. kl. indgå i overbygningen.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Svar: Jeg ved ikke om de skal være afdelinger, men der er i hvert fald fordle at hente ved et tæt samarbejde mellem skolerne.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Jeg mener skole området skal styrkes. Da regeringen ikke har villet specificere hvordan strukturreformen skal finansieres, er det svært at sige hvor pengene skal komme fra. I første omgang skal der laves en ny udligningsreform og på lidt længere sigt er håbet jo at strukturændringerne i sig selv vil give en mere effiktiv (billigere) administration.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskoler ?

Ja, men jeg kan dog ikke forstille mig at vi radikale er uenige i denne sag.

Tilbage til listen over kandidater