Jørgen Grøn

Mit navn er Jørgen Grøn. Jeg er 57 år, har 3 voksne børn, er uddannet ingeniør og bor på Sjøstrup Søndergaard lidt uden for Aars. Jeg er opstillet til både Vesthimmerlands kommunalbestyrelse og Nordjyllands regionsråd. Fra 1982 til 1991 var jeg SF´s medlem af Hobro byråd, hvor jeg bl.a. sad i skole- og kulturudvalget. Jeg har også været skolebestyrelsesmedlem.


Hermed mine svar på jeres spørgsmål:


  1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

  Jeg er ikke tilhænger af mammutskoler. Den optimale skolestørrelse er efter min opfattelse en 2-sporet skole med overbygning.

  2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

  Hvis den gennemsnitlige klassekvotient i længere tid kommer under 10, skal man overveje en justering af skoledistriktsgrænserne.

  3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

  Målet bør være 5- 8 km.

  4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

  Jeg foretrækker, at 7.klasserne bliver på grundskolerne.

  5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

  Landsbyskolerne skal være selvstændige. Måske kan der laves et ligeværdigt samarbejde med nogle naboskoler.

  6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

  Skolerne skal tilføres flere penge, som skal hentes dels ved besparelser andre steder, dels ved at opkræve mere i skat.

  7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

  Hvis forældrene bakker op om skolen, vil jeg stå på deres side!

Med venlig hilsen
Jørgen Grøn (SF) Sjøstrupvej 63, Sjøstrup
Aars
Tlf. 98621814

Tilbage til listen over kandidater