Torben Duelund

Jeg er 54 år og uddannet lærer. Men i dag arbejder jeg som sundhedskoordinator i Løgstør Kommune. Jeg har 2 dejlige sønner på 19 og 21.

Mit politiske CV.

Indmeldt i SF i 1986. Har været formand stort set siden for SF-Løgstør og fortsætter som formand for SF-Vesthimmerland. Blev medlem af Løgstør kommunes kommunalbestyrelse i 1990 - 1994. Har været med i amtsbestyrelsen for SF-Nordjylland i 7-8 år. Jeg har været medlem af SF`s hovedbestyrelse i 3 år. Jeg trak mig herfra, da jeg blev ansat som politisk sekretær for SF-København. Dette arbejde havde jeg i 2003, hvorefter jeg valgte at vende tilbage til mit arbejde som sundhedskoordinator.

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Det der betyder noget for mig er,at der er opbakning til skolerne. De små skoler er også kulturcentre i de mindre lokal områder, og dermed uvurderlig for området. Lærerrne er garanter for at det faglige og sociale aspekter er i orden og det har jeg bestemt tillid til.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Hvis den gennemsnitlige klassekvotient i længere tid kommer under 10, skal man overveje en justering af skoledistriktsgrænserne.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Jeg mener det bør være som det er nu. Når børnene bliver ældre skal de nok komme til at bruge tid på transport til både arbejde og fritid.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Der skal ikke ændres i skolestrukturen. Der skal være plads til forskellighed.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Nej kun ved at være selvstændig opnår man den dynamik, der skal være tilstede for at der sker udvikling.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Jeg mener, som vi også har arbejdet for de sidste 4 år i kommunalbestyrelsen i Løgstør, at der skal tilføres flere midler til folkeskolen. Skolerne er gennem mange år blevet” udsultet”, og da jeg vores fremtid meget afhænger af, at vi giver den bedste uddannelse til vores børn, så skal der altså satses på dette område. Der skal være tidsvarende undervisningsmidler, efteruddannelse til lærerne , bygningerne skal passe til den pædagogik der er i dag. Pengene er til stede, det er bare et spørgsmål om prioritering.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

SF er ret enige om at prioriterer dette område højt , så den situation bliver ikke aktuel.

Mvh Torben Duelund - SF-Vesthimmerland
30681511

Tilbage til listen over kandidater