Doris Lauritzen, Gedsted. 51 år, specialarbejder.

3 børn (lærerstuderende, pædagog og folkeskoleelev 7. kl.)Jeg er medlem af børne/kulturudvalget og næstformand i børne/ungeudvalget. Jeg mener det er vigtig, man i den ny Vesthimmerlands kommune gør alt hvad der er økonomisk mulig for en tidlig indsats. Efter min mening er der for mange børn, der har læse/indlæringproblemer, sociale problemer o.s.v. fordi der ikke er afsat resourcer nok til en tidlig indsats. Det hjælper ikke at pædagoger kan se/opfange problemer, hvis normeringen ikke er der til at løse dem. Lærerne kan se problematikker, men har ikke redskaber/resourcer nok til at løse problemet. Det er en ond cirkel, der på sigt koster flere resoucer, senere når skaderne skal oprettes.

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Det er ikke størrelsen alene, der afgør om en skole fagligt og social er velfungerende. Selvfølgelig er det godt for et lokalsamfund at have en skole/børnehave for at tiltrække nye borgere til området.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Et nøjagtig minimumselevtal ved jeg ikke, der er mange ting der spilder ind, men mellem 14 og 24 elever pr. klasse tror jeg er det optimale.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Helst ikke over 10 kilometer.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Eftersom vi socialdemokrater er enige om ikke at lukke skoler, med mindre ønsket kommer fra bestyrelse/forældre vil jeg selvfølgelig bevare 7. klasse på de små skoler.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Det kan blive nødvendig økonomisk for at få det hele til at hænge sammen, så længe vi ikke kan få en udmelding fra regeringen omkring udligningsreform og den kommer først efter valget så på det økonomiske område ved vi ikke hvor vi står.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Det er meget vigtig det ny sammenlægningsudvalg ikke tager flere af de amtslige institutioner hjem i kommuneregi end man er 100% sikker på at magte, for ellers frygter jeg det bliver på bekostning af børn og ældre, som det er hver gang der skal spares.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Det bliver ikke aktuel eftersom mit parti ikke vil lukke skoler. Det er efter min mening bedre at bruge krudtet på at få denne sammenlægning gennemført med så høj en fællesnævner på de områder der har med mennesker at gøre.

Tilbage til listen over kandidater