Hans Nielsen

Jeg er 53 år, er spicialarbejder på Jernstøberiet DANIA A/S i Aars, ansat i 25 år og er valgt som fællestilidsrepræsentant. Jeg vil arbejde for de svage i samfundet ( physiskog fysisk hantikappede) også de ældres vilkår/behandling, børn og børnefamilier.

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet. Begge slags har sine forser, men skolen i de små samfund bør bevares, da de har en væsentlig betydning i lokalsamfundet,

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Det er meget svært at sætte tal på, det kommer helt an på hvordan, man har valgt at undervise/ (samundervisning er en muglighed)

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Det kommer helt an på skolevejen og transport men jeg vil mene at ca 10 til 12 km. kan aksepteres.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Hvor og hvis den faglige ekspertise, kan opretholdes mener jeg at den bør blive på skolen.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Hvis det af økonomiske grunde vil være nødvendig for at bevare skolen/erne kan jeg akseptere det.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Jeg mener at det udgiftsnevau vi har nu godt må forhøjes, så vi kan få og veligeholde skolernes undervisningsmateriel og bygninger

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Ja det vil ikke senere mig hvis det blev nødvendig.

Tilbage til listen over kandidater