Karsten Nielsen

Jeg, Karsten Nielsen, er uddannet Klejnsmed hos Havemose Maskinfabrik og bosiddende i Løgstør. Som Næstformand for Erhvervsskolerne i Aars og Medlem af Dansk Erhvervsskole forenings bestyrelse, beskæftiger jeg mig en del med ungdomsuddannelses området, og her er der det samme ønske om centralisering som på folkeskole området, og det er en daglig kamp for at vi også i Vesthimmerland kan tilbyde vores børn en uddannelse tæt på hjemmet. Senest har vi kunne læst at regeringen ønsker at lægge bl.a. seminarierne sammen til støre enheder, det vil betyde at seminariet i Ranum vil blive lukket og vi igen mister en uddannelses mulighed. Det bliver for mig vigtigt at vi i kommunen vil kæmpe til blodet springer for, at vi kan tilbyde så bred en uddannelses vifte som muligt til alle borger. For mig er også vigtigt at folkeskolen får mulighed for at skabe hele mennesker med kompetencer der gør at de kan forsætte i ungdomsuddannelse når de forlader 9. eller 10. kl.. Men ikke mindst skal hele Vesthimmerlands Kommune udvikle sig, hvert lokal område har deres styrker og dem skal vi udnytte. Intet område skal have lov til at udvikle sig på bekostning af andre men vi skal heller ikke sætte udvikling i stå. Vores hjemmeside er www.socialdemokraterne-vesthimmerland.dk

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Svar: I Vesthimmerlands kommune er vi så heldige at vi ikke har meget store skoler, og jeg tror at det er vigtigt for vores børn at skolen har en størrelse eller opdeling sår der er trykt at være og men med kender dem man omgives af. Jeg tror også at det er godt at gå i skole så tæt på hjemmet så muligt. Udover at skulle uddanne vores børn at skolen også betydning for den lokale udvikling.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Svar: Jeg kan ikke give et konkret tal, med det er vigtigt at skolen kan tilbyde et aktivt og udviklende undervisnings miljø, og kommer man ned på klasser med under 10 elever, kan det blive svært at skabe et godt undervisnings miljø for alle elever.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Svar: Jeg syntes at der burde ligge skoler i cykel afstand, men det er forsat vigtigst at vores børn får en uddannelse de kan bruge når de skal ud og have deres ungdomsuddannelse.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Svar: I den nye folkeskole lov er 7. kl. en del af overbygningen, det har vi taget konsekvensen af i Løgstør kommune, og jeg tror at vi hen af vejen også i Vesthimmerlands kommune skal lægge 7. kl. på samme skoler som 8. kl. og 9. kl.. Men vigtigst af alt skal vi bruge næste periode til at diskutere hvor dan vi som borger i Vesthimmerlands kommune tror at vi kan sikker vores børn en folkeskole der giver selvtillid og faglig kunnen.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Svar: Da folkeskolen jo er til for eleverne, er dens status ikke så vigtig for mig, og kunne vi sikker den nødvendige undervisning og der ved fastholde små skoler vil jeg gerne være med til at ændre ledelses strukturen.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Svar: For mig er undervisnings niveauet det vigtige, og vis skolerne er nogenlunde i hele Vesthimmerland, er der behov for at undervisnings materialer og efteruddannelse til lære bliver til gode set, for det har været her der har været skåret. Men vi skal også være realistiske, der vil blive tale om prioritering og valgene bliver svære, hjemmehjælp eller læsebøger?

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Svar: Hvis der ikke er væsentlige grunde for det, er jeg ikke med til at nedlægge skoler. Jeg vil i øvrigt til enhver tid forsat med at kæmpe for alle de uddannelses steder vi har i hele Vesthimmerlands kommune. For hvis vi skal udvikle vores kommune kræver det at vores uddannelses niveau bliver hæver.

Med venlig hilsen
Metal Løgstør
Karsten Nielsen
Formand

Tlf. 98671548 / Mobil 20251921

Tilbage til listen over kandidater