Lene Haugbølle

Jeg er 45 år, fagforeningsformand for 3 F Midtfjord. Er født i Hvorvarp og har gået i skole i Hvorvarp og derefter på Hornum skole. Har taget HD, og derefter haft forskelligt ufaglært arbejde, startede med at arbejde i Kvindeligt Arbejderforbund i 1987, og har arbejdet der indtil vi fusionerede med SID 1. januar i år, og blev til 3F. Nogle af mine mærke sager er der skal være beskæftigelses - og uddannelsesmuligheder til alle. At der skal være muligheder for alle, og dermed og gode muligheder for elever på vores skoler.

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Hver størrelse på en skole har sin styrke, men min holdning er også at skoler ikke må blive så små at de mister de faglige og sociale værdier. Da jeg selv gik i Hvorvarp Skole, blev den så lille at der ikke var et tilfredsstillende social eller fagligt niveau, og det må ikke ske i vores samfund i dag. Det er selvfølgelig klart at en skole har stor betydning for lokalsamfundet. Og det skal bevares så længe det er forsvarligt at bibeholde det.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Det er meget svært at sætte tal på, da det er min opfattelse at det skal vurderes ud fra en helhed, men jo også ud fra klasse størrelsen på de enkelte årgange.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Det må vel være en 10 -12 km.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Det er igen ud fra en helhed og med udgangspunkt i faglige ressourcer, der findes blandt lærere.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Hvis det er for at kan bevare en skole på grund af de økonomiske rammer, kan jeg godt se muligheder i dette, frem for at lukke en skole hvis andre rammer er ok. På skolen.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Jeg vil gerne sætte flere ressourcer af til skoler, det gælder både undervisningsmateriel, og uddannelse til vores lærer så vi kan være med til at give vores børn det bedste uddannelsestilbud, så de fra start af får den bedste fremtid, for at klare de udfordringer de vil står overfor i deres videre liv. Jeg tror pengene kan findes ved at omlægge andre udgifter. Ved en bedre prioritering af kommunens midler.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Socialdemokraterne vil ikke nedlægge skoler, hvis de er pædagogiske forsvarlige.

Glæder mig til at komme mere i dialog, så jeg kommer til at kende forholdende på skolen endnu mere.

Tilbage til listen over kandidater