Martin Glerup, borgmesterkandidat, Socialdemokraterne.


Jeg har været medlem af Aars Byråd i 20 år (heraf fire som borgmester), formand for Nordjyllands Amts Udvalg for Teknik og Miljø i fem år og medlem af Folketinget 11 år (heraf formand for Folketingets Energipolitiske Udvalg 1998-2001). Stillede ikke op til Folketingsvalget i 2001, men blev indvalgt i Aars Byråd igen. Er 2. viceborgmester. Socialdemokratiets repræsentant i Naturklagenævnet.


Socialdemokraterne i Vesthimmerlands Kommune vil ikke nedlægge skoler i den kommende byrådsperiode, såfremt skolen er pædagogisk forsvarlig og at den ikke ønskes nedlagt af eksempelvis forældrebestyrelsen.


Svar på spørgsmålene


 1. Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet. Hver skolestørrelse har sin styrke. Der er ulemper forbundet med både for store og for små skoler. Skolen er ofte en væsentlig samlende faktor i et lokalsamfund.

 2. Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?
  Der kan efter min opfattelse ikke sættes et minimumselevtal på. Det kommer an på undervisningens organisering og mulighederne for socialt samspil.

 3. Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?
  Svært at sætte nøjagtigt kilometertal på, men måske kunne en halv snes km være passende.

 4. Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?
  Det afhænger af undervisningens organisering,

 5. Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?
  Måske, men kun hvis der er fordele ved det.

 6. Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?
  Jeg vil gerne sætte flere ressourcer af til undervisning af vore børn, så vi får Danmarks bedste uddannelsestilbud i Vesthimmerlands Kommune. Pengene skal gerne komme fra en mere retfærdig kommunal udligningsreform.

 7. Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?
  Socialdemokraterne går til valg på, at der ikke skal lukkes skoler.


Vi vil gerne i dialog med skoler og forældre løbende sikre den bedst mulige folkeskole i Vesthimmerlands Kommune.


Tilbage til listen over kandidater