Ole Petersen, kandidat for Socialdemokraterne.

Jeg er gift og har 5 børn, har været aktiv i LEV nord Jyllands amt, bestyrelses medlem i Løgstør skolebestyrelse, næstformand i Løgstør ungdomsskoles bestyrelse, jeg sider i styre gruppen for skolebestyrelserne i den nye Vesthimmerlands kommune. Jeg sider i arbejdsgruppe under DSI, Vesthimmerland.

Som udgangspunkt vil socialdemokraterne i Vesthimmerlands Kommune ikke være med til at nedlægge nogle skoler i den kommende byrådsperiode, såfremt skolerne er pædagogisk forsvarlige.

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Alle skoler er en vigtig del af lokalsamfundet, hvor de ofte er en samlende faktor. Der er både fordele og ulemper, ved både små og store skoler, så jeg er af den holdning at det er meget vigtigt at vi får belyst disse, således at vi kan drage nytte af fordelene, og måske der igennem få en bedre udnyttelse af skolerne til gavn for både elever og lokalsamfundet.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Der kan efter min opfattelse ikke sættes et minimums elevtal på, da det vil være individuelt for den enkelte skole. Det er der imod det pædagogiske tilbud, de fysiske rammer og skolens betydning for lokalsamfundet der vil være af afgørende betydning.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Det er svært at sætte et kilometer tal på, men jeg mener at eleverne ikke bør have mere end ca. en halv time til og fra skole.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Hvis der kan hvert år kan udbydes pædagogiske forsvarlige rammer, ønsker jeg at bevare 7 kl. på de små skoler.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Ja, hvis skole tilbudene kan blive bedre af det.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Det er vigtigt at vi i Vesthimmerland har et højt undervisningsniveau, til gavn for vores børn, så jeg er villig til at afsætte flere resurser, hvis det kan være med til at skabe et godt undervisningstilbud til vores børn. Resurserne skal gerne kunne findes ved at der laves en mere retfærdig kommunal udligningsreform.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Socialdemokraterne går til valg på at der ikke skal lukkes skoler, med mindre at dette er en direkte ønske fra en skole bestyrelse.

Mvh.

Kandidat for socialdemokraterne
Ole Petersen
Bredgade 21
9670 Løgstør
Mobil nr. 22 27 96 95
email.: opt@stofanet.dk

Tilbage til listen over kandidater