Peder Ditlev

Mit navn er Peder Ditlev, jer er 39 år og født, opvokset og bosiddende i Farsø. Jeg er gift med Malene, der er lærer på Farsø Skole og sammen har vi 3 børn på 2, 6 og 9 år. Jeg er aktiv i Farsø-Ullits IK og Farsø KFUM håndbold som træner.

Til dagligt er jeg skoleleder på Vesthimmerlands Daghøjskole i Vegger. Her er det dog som oftest voksne borgere, der er deltagere. Men også dette område berøres af den kommende kommunalreform.

Netop derfor synes jeg de vigtigste områder i denne valgkamp er vore børns vilkår - hvad enten det handler om pasningstilbud, undervisningstilbud og fritidstilbud - samt vilkårene for de borgere i Vesthimmerland der befinder sig "på kanen af arbejdsmarkedet/samfundet."

Mine mærkesager i valgkampen er

- bevarelsen af de lokale pasnings- og undervisningstilbud

- en harmonisering vilkårene for og en udbygning af fritidstilbuddene for vore børn og unge

- samt en øget og udviklende indsats for personer "på kanen af arbejdsmarkedet/samfundet" i vores nye kommune.

Jeg håber mine svar på jeres spørgsmål vil afspejle dette, og at I vil støtte mig og socialdemokraterne i kampen for fastholdelsen af jeres lokale pasnings- og undervisningstilbud.

Læs mere på www.socialdemokraterne-vesthimmerland.dk

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Om en skole er stor eller lille er ikke vigtigt for mig. Der er fordele ved større skoler og der er fordele ved små skoler. Det afhænger af personalet, børnenes behov, lokalsamfundets opbakning og mange andre ting.

Der hvor en skole betyder noget er i lokalsamfundet. Vil vi udvikling af lokalsamfundene - både i forhold til bosætning og erhvervsudvikling - er det vigtigt, at der er lokale pasnings og undervisningstilbud.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Jeg håber ikke du/I mener det alvorligt når I spørger til et minimumsantal. Jeg mener ikke man kan angive et minimumsantal elever for en skole, da dette ikke er den eneste parameter man skal måle en skoles berettigelse på. Om en skole skal lukke eller bestå afhænger af det faglige og pædagogiske niveau ligesom det afhænger af skolens betydning for lokalsamfundet. Derfor mener jeg det - for de små skoler - er meget farligt at begynde en diskussion om et minimums elevantal. Det kan hurtigt bruges som eneste parameter i diskussionen.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Er afstanden afgørende ? Er mange forældre ikke villige til at køre med deres børn, for at børnene kan opnå en optimal skolegang ?

Jeg synes det bliver for ufleksibelt, at sætte snævre kilometer grænser for, hvor lang et barn må have til skole. Men som der pt. ser ud i Vesthimmerland er der meget få børn der har mere en 10 km til skole - hvis nærmeste vej vælges - eller 30 minutter, hvis der buges offentlig transport. Det må vel anses for at være passende.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Som det er i øjeblikket har 1 af de nuværende 4 kommuner flyttet 7. klasse mens 3 kommuner har 7. klasse på de lokale skoler. Derfor er dette et af de områder der skal harmoniseres i den kommende Vesthimmerlands Kommune. Her vil socialdemokraterne arbejde for, at denne harmonisering sker i samarbejde med skolerne, forældrene og eleverne. Hvordan det ender er svært at spå om, men jeg vil gøre mit til at det ender med en løsning som alle kan stå inde for - hvad enten 7. klasse skal bevares lokalt eller flyttes.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Som udgangspunkt NEJ. Men hvis valget kommer til at stå mellem at gøre en velfungerende skole til en afdeling af en større skole eller nedlægge skolen, er jeg parat til at gøre skolen til en afdeling. I bund og grund behøves den lille skole ikke blive en afdeling af en større skole. Man kunne jo også tænke sig flere små skoler samlet under fælles ledelse.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Vi kan ikke være det nuværende udgiftsniveau bekendt. Mange skoler bruger forældede materialer. Mange skoler er ikke opnormeret i forhold til nutidens krav til IT-baseret undervisning. Og mange skoler trænger til vedligeholdelse. Jeg håber den nuværende regering besinder sig og får lavet en mere retfærdig udligningsreform, der til gode ser de fattige kommuner - herunder Vesthimmerland. Det vil bl.a. kunne frigøre flere penge til vores undervisningstilbud.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Socialdemokraterne i Vesthimmerland vil ikke nedlægge skoler. Derfor bliver det ikke nødvendigt at trodse partidisciplinen - tværtimod.

Tilbage til listen over kandidater