Kurt Friis Jørgensen

Mit navn er: Kurt Friis Jørgensen , Gl. Ullits , Landmand , 49 år , nr 7 på venstres liste , Gift med Inger der er pædagogmedhjælper har 3 børn. Er medlem af Kommunalbestyrelsen ( 8år ) i Farsø hvor jeg er medlem af Børne og kulturudvalget , Økonomiudvalget , og i sammenlægningsudvalget.Jeg var i skolebestyrelsen hvor jeg bla. var formand i en periode før jeg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen jeg har i de 8 år været medlem af Børne og Kulturudvalget fordi det interessere mig meget og i den periode har vi fået en stor del af skolerne renoveret og der er sket udbygning af pasningstilbudene jeg ved da godt at der er mange ønsker stadig på hele området men set i lyset af at der i de 25-30 år forinden ikke var kostet en krone på skolernes bygninger synes jeg ikke det er så dårlig. Vi må desværre erkende at vi har en meget lav skatteudskrivningsgrundlag her i Vesthimmerland det gør os meget afhængige af de Kommunale udlignings beløb og derfor kan vi Desværre ikke altid gøre det vi allerhelst vil men må periotere. Jeg har ikke oplevet nogen uanset parti der ikke synes at vore børns uddannelse er meget vigtig , der kan dog være forskel på den måde man vil periotere de midler der er til rådighed. Jeg synes de mindre skoler gør det meget godt og det er da også her der er den største forældreopbakning.

Ps. Et stort TIL LYKKE til Ullits skole og 6 kl. for deres flotte resultat håber i klarer den sidste finale. I er jo et godt bevis på at de små skoler er ok.

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved både små og store skoler ,men der er ingen tvivl om at samspillet med lokalsamfundet er størst ved de små skoler bla fordi man her er meget mere afhængig af hianden.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Jeg synes det er meget svært at sætte et eksakt tal , men jeg har altid ment at en klasse størelse på 18-22 elever ville være det optimale.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Det er ikke kun et spørgsmål om afstand men lige så meget om transport tid Et eksembel fra Gl. Ullits er der ca.3 km. til Ullits men med bus over Svingelbjerg , Vognsild , og Farsø tar det ca 40 minutter det synes jeg er meget lang tid i en bus.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Jeg har i den periode jeg har sidet i Kommunalbestyrelsen argumenteret for at 7 kl. skal blive på de små skoler og det mener jeg fortsat.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Det har vi undersøgt en gang for at se om der var nogle fordele og evt. besparelser, det var der ikke og jeg mener også at det er vigtig at de mindre skoler har muglighed for at udvikle og profilere sig selvstændig.

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Jeg så gerne at vi havde muglighed for at bruge flere penge på skoleområdet, enten skal vi tage pengene fra andre ellers må vi have flere indtægter.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Venstre er et liberal parti hvor der er plads til forskellige holdninger også på skole området.

Venlig hilsen Kurt Friis Jørgensen Gl. Ullits

Tilbage til listen over kandidater