Sander Mogensen

Mit navn er Sander Mogensen, jeg bor i Blære er forhenværende landmand .Er valgt for Venstre, 16 år i Aars byråd, hvor jeg har arbejdet i socialudvalget, kulturudvalget og folkeoplysningsudvalget.

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

Det faglige niveau skal være ens på både den store og den lille skole. Det er vigtigt for lokalområdet, at den nære skole bevares, da den er omdrejningspunktet for mange aktiviteter både for unge og ældre.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

Mellem 100 og 150 elever for at de faglige og sociale behov kan opfyldes.

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

Med de nuværende muligheder for bustransport kan afstanden være op til ca. 10 km.

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

Skolestrukturen fastholdes og 7. klasserne skal fortsat tilhøre grundskolen.

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

Nej

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

Jeg mener, vi har et passende udgiftsniveau på skoleområdet.

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Ja

Tilbage til listen over kandidater