Hvad med din hjemmeside ?

eller dine forslag til aktivitetskalenderen ?

Er du med i Det digitale Ullits, og/eller har du en hjemmeside, der ikke er rent privat ?
Hvis den enten har erhvervsmæssigt sigte eller dækker et område af interesse for en bredere kreds, har vi mulighed for at bringe en link.

Da vi ikke har ubegrænset plads, forbeholder bestyrelsen sig ret til at vurdere, hvorvidt din hjemmeside falder ind under de nævnte kriterier.


For aktivitetskalenderen gælder nogenlunde samme regler. Af pladsmæssige grunde må vi afstå fra at bringe familiebegivenheder o. lign.

Kontakt os pr. e-mail, så ser vi på sagen.