Referat fra styregruppemøde 5. august 2002

Mødets formål: Midtvejsvurdering af projekt Det Digitale Ullits og beslutning om igangsætning af initiativer for perioden efterår/vinter.

Tiscalis fakturering Der er sendt opkrævninger ud direkte fra Tiscali, uanset der er anden aftale med Tommy. Der er via vores hjemmeside info om at:

Betal ikke opkrævning, vent til du får opkrævning fra DDU, hvor DDU-tilskud er fratrukket.

Har man alligevel betalt faktura, kan man få refunderet penge ved at tage kontakt til Tommy, Tiscali på tlf. 22229094.
Der arbejdes på at sende samlet regning til DDU, hvorefter DDU sender regning til den enkelte bruger.

Initiativ ved Bjarne Nielsen

Ajourført liste med ADSL-brugere Tommy, Tiscali, ønsker ajourført liste til brug for samlet fakturering.

Initiativ ved Bjarne Nielsen

Østrup-central Tiscali har ikke etableret ADSL på Østrup-central, som dækker Bonderupområdet i Ullits Skoledistrikt.
Tommy fra Tiscali tilbyder nu løsning via TDC.
DDU er indstillet på at yde samme tilskud til løsning under forudsætning af, at der fortsat sker en samlet fakturering fra Tiscali til DDU.
Der tages kontakt til Tommy og herefter information til relevante borgere.

Initiativ ved Bjarne Nielsen

ADSL-tilslutning Der er ca. 90 borgerer, der har bestilt adsl-forbindelse, en del har modtaget router, men er ikke aktive, en del er tilbudt råkobber, men er ikke aktive.
Supportgruppen tager kontakt til disse personer for at hjælpe med etablering af forbindelse eller for at konstatere, at borgeren ikke ønsker at benytte sig af Tiscalis tilbud.

Initiativ ved David Douglas. Preben Bjerre har nødvendige oplysninger.

BORGER-PC markedsføring og information Borgerpc'en er en succes. Både lokale og turister benytter sig meget af muligheden for at tjekke mail mm. Turistkontoret i Farsø henviser turister til Borgerpc-en.
Der skal ske en markedsføring af BorgerPC-en.

Initiativ ved Jens Kristian Knudsen

Markedsføring af Det Digitale Ullits i regí Det Digitale Nordjylland

Initiativ ved Bjarne Nielsen

Opstart af kursus i etablering af hjemmeside til foreninger/selvstændige DDU starter kursus op, forventet medio/ultimo september i Ullits Digital-værksted Der skal bl.a. sikres korrekt software i undervisningsregí og vurdering af, hvordan og hvor de forskellige hjemmesider skal etableres. Skal de etableres under samlet "hat" ,eller skal de hver især være helt deres egne. Pris/kvalitet. Måske skal Tommy kontaktes. Peder Eg kan også kontaktes, jeg har talt med ham, han har viden inden for dette felt.

Initiativ ved Jens Kristian Knudsen (Bent Nedergaard)

Der udarbejdes oversigt over skolens programmer, som er relevante for DDU, og som vi kan/må benytte.

Initiativ ved Preben Bjerre

Fysisk sikring af maskiner i Ullits Digital-værksted. Der undersøges, hvorvidt tidligere tiltag med inddragelse af Kongshøjgaard er igangsat. Lars Kynde kontaktes.

<>Initiativ ved Preben Bjerre

Introduktionskursus i opstart/daglig drift af udstyret i Ullits Digital-værksted For at sikre relevant viden til relevante personer håber vi på i nær fremtid at kunne tilbyde dette kursus. Fra styregruppen ser vi meget gerne, at alle i følgende arbejdsgrupper deltager: Support, Digital Forsamlingshus og undervisning/uddannelse. Andre interesserede er også meget velkommen.

Hvis Ullits Digital-værksted skal være en succes, er det vigtigt, vi har ansvarlige personer, der kan teknikken i værkstedet. Her tænkes ikke på, at man absolut kan alle detaljer i alle programmer; men at man kan åbne og lukke for teknikken og afhjælpe. Personerne vil løbende lære af de situationer, der opstår, men introduktionskurset skal sikre en god platform.

Initiativ ved Klaus Kjærgaard

Øvrige kurser i Ullits Digital-værksted Der må meget gerne startes op med grundkursus/aften i internet/mail/søgemaskiner/tekstbehandling/homebanking o.lign.

Senere måske kursus i Digital billedbehandling.

Vurdering og initiativ: Gruppen Undervisning og Uddannelse v/Preben Bjerre

Digital Aktivitetskalender på DDU

Initiativ ved Bjarne Nielsen

E-mail-adresser på DDUs hjemmeside Brugere i DDU kan oprettes i register på hjemmeside med det formål, at man kender hinandens email-adresser, og at DDU kan sende nyheder direkte.

Initiativ ved Bent Nedergaard