Information fra tovholderen

INGEN ADSL

Pr. 1.1.02 skulle alle centraler i Farsø Kommune være klar til ADSL, leveret af Tiscali. Dette har givet mange problemer,hvor Tiscalis troværdighed ikke har holdt.

NU ADSL

Pr. 20.3.02 blev ADSL virkelighed, og i vores projekt er der p.t. 90 tilmeldte. De er ikke alle aktive p.g.a. forskellige problemer og leveringstid. Men vi synes det er rigtig flot med 90 tilmeldte - loftet er 125 tilmeldte husstande i projektet, og tilmeldingerne fortsætter.

WWW.ULLITS.DK

Vores hjemmeside står overfor en kraftig udvikling - vi har kræfterne til det.

DIGITALT FORSAMLINGSHUS

Der er indhentet tilbud på 10 computere m.m., og der er også taget stilling til, hvilket tilbud vi vælger. Men vi mangler de endelige skriftlige mål og retningslinjer for huset. Der arbejdes på højtryk. Vi forventer levering i maj måned.

FORENINGER/ERHVERV

Der er ca. 50 foreninger eller virksomheder i vores målgruppe til etablering af hjemmeside. Der er indhentet tilbud på underviser, og vi forventer opstart af kursus i Digitalt Forsamlingshus, når vi er klar. På udmeldninger fra bl.a. foreninger er behovet og ildsjælene der.

UNDERVISNING/UDDANNELSE

Der har været 3 aftener med "Introduktion til Internettet" på Ullits Skole. Erfaring er positiv interesse, men også, at vi valgte at tage en pause, indtil ADSL er indført, og de nye computere er klar.

Ellers er der sat mål og midler inden for målgruppen iflg. overordnet projektbeskrivelse.

INFORMATION, PR, ETABLERING AF FORENINGNEN "DET DIGITALE ULLITS"

Der har løbende været informeret i aviser om projektet og på vores www.ullits.dk. Vi har endelige vedtægter klar (findes på www.ullits.dk) og afventer tidspunkt for stiftende generalforsamling.

Der er husstandsomdelt ADSL-materiale med tilmelding, hvor det er muligt at aflevere skriftlig tilmelding hos den lokale Merko-købmand eller bedst selv tilmelde sig via speciel oprettet link via www.ullits.dk til Tiscali.

Brugeren modtager opkrævning fra Tiscali, betaler den og får projekttilskud fra Det Digitale Ulltis. Der er aftalt kvartalsvis opkrævning med Tiscali.

SUPPORT

Gruppen har haft travt med at supportere ved tilmelding og etablering af ADSL. Der er bl.a. gode ADSL-råd på www.ullits.dk.

Gruppen har er også indvolveret med etablering af Digitalt Forsamlingshus.

FORVENTNINGER

Jeg forventer, vi ultimo primo maj afholder større informationsmøde, hvor følgende kan være emner: Målgruppen til mødet kunne være: De 25 aktive i arbejdsgrupperne, repræsentanter for de 50 foreninger/virksomheder, der findes i området, og øvrige ADSL-medlemmer.

Hilsen

Bjarne Nielsen