Nyt fra tovholderen


Link til DR's side om Ullits
(Vælg Radioklip nederst på siden for at høre udsendelsen. Det kræver RealOnePlayer)


(link til tidligere indslag og til referater fra styregruppemøder)

Foreningen er nu en realitet og træder officielt i kraft pr. 1.1.2004, hvor projektperioden for DDU udløber.
Men det er vigtig at foreningen og en bestyrelse allerede nu er på plads. Der er udfordringer der skal klares og informeres om. F.eks. hvordan og hvilken ADSL-udbyder man vil anbefale/tilbyde pr. 1.1.2004. Der er jo en opsigelsesfrist på nuværende aftale.

Bestyrelsen blev valgt med klapsalver (det tegner jo godt) og består af:

David Douglas
Preben Bjerre
Klaus Kjærgaard
John Jensen
Steen Wirenfeldt

Supl:
Hans Buus
Anton Langbak

Revisorer:
Jørgen Lund
Jens Kr. Knudsen

Supl:
Torben Gregers Petersen

Tillykke med valget, det er godt for forløbet/overgangen fra projekt til forening at der er 3 personer med fra styregruppen. Geografisk er der også en fin repræsentation fra Ullits Skoledistrikt. Jeg er også glad for at vores webmaster Bent Nedergaard fortsætter på denne post.Bestyrelsen konstituerer sig senere - jeg vil anbefale inden påske.

Ungdoms Netcafé
Her er der to forældre, Anton og David, der har et møde med de unge førstkommende tirsdag, for at vurdere og lave et program for en "prøveaften". Der kan måske hentes inspiration i IT-huset i Ranum, som jeg ved er åbent torsdag aften for unge mennesker!!!Kursus i Ullits Digitale-værksted
Inden for den nærmeste uge vil der blive husstandsomdelt information om tilbud om edb-basiskursus og edb-trin1. Kursistprisen er kr. 100. Dette er sidste chance for disse kursurser i vores regí - så tag naboen med på kursus hvis det er aktuelt.Kursusinfo vil også komme på vores hjemmeside.Lokal tovholder
Bjarne Nielsen