Denne side indeholder henvisninger til,
hvad vi tidligere har bragt fra tovholderen,
og til referater fra styregruppemøder.

Nyt fra tovholderen 1..marts 2003
Information fra tovholderen, november 2002
Nyt fra tovholderen 5.juli 2002
Nyt fra tovholderen 26. feb. 2003 Referat fra styregruppemødet 5.08.02
Information fra tovholderen, maj 2002
Information fra tovholderen, marts 2002
Referat fra styregruppemødet 17.01.02
Det digitale Ullits