Skolestruktur (igen, igen)

Ja, så gik der ikke ret mange dage efter at det nye kommunalbestyrelse var tiltrådt 1 januar, før en ændring af skolestrukturen blev bragt på banen. Ifølge udvalgsformand Jan Dyregaard (V), er skolelukninger "ikke noget, vi har diskuteret i udvalget". Så har har jo heller ikke sagt for meget.

Kommunen holder en temadag om den nye skolestruktur, onsdag d. 28 februar, ifølge en artiklen på DR Nordjyllands hjemmeside. Men det er ikke et møde for "alle med interesse for skole-området" som DR har skrevet. Representanter fra skolebestyrelserne er dog inviterede.

Nu har kommunesammenlægning som bekendt været ret dyr, og kommunerne er under hård pres for at finde besparelser. I denne situation kan de skoler, der nyder stor opbakning fra forældrene og lokalsamfundet stå stærkere end dem med mere lunken opbakning. Så hvis du gerne vil bevare og styrke Ullits Skole, hold øje med hvad der sker på området i de kommende måneder. Skriv evt. læserbreve til aviserne. Tag kontakt til vores politikere, og skolebestyrelsesmedlemmer. Og følg med her på ullits.dk.

I første omgang ser det ud til at det især er planerne om at skære 7. klasse væk, der er i fokus. Der findes selvfølgeligt argumenter, der taler for sådan en omlægning, men det er også en farlige glidebane. Læg mærke til hvordan politikere tit snakker om et vist minimumsantal elever for, at en skole betragtes som levedygtig. Her tager man ikke antallet af klassetrin med i betragtning. Måske kunne der i stedet for findes fleksible løsninger, der passer bedre til landdistrikterne end de standardløsninger, der virker i storbyerne? F.eks. at det var enkelte lærere, der kørte rund til kommunens skoler, frem for at det er alle børnene, der skal transporteres frem og tilbage. Eller at man kunne køre enkelte klasser med bus en gang om ugen til den skole, der har en dyr ny fysiklokale? Hvis du har nogle ideer, så kom med dem.

Følgende artikel her hentet fra Danmarks Radio: (klik her)

Skolestrukturen i Vesthimmerland laves om

24. jan. 2007 06.38 Vesthimmerland

Nu skal skolestrukturen i Vesthimmerland laves om.

Byrådet gav i aftes børne og skoleudvalget lov til at gå i gang med processen. Og senest til oktober skal der være styr på den nye struktur.

Udvalgsformand Jan Dyregaard venter dog ingen skolenedlæggelser. - Det er ikke noget, vi har diskuteret i udvalget.

Den 28. februar vil børne og skoleudvalget invitere alle med interesse for skole-området til en temadag om den nye skolestruktur. Og da venter Jan Dyregaard sig meget af en diskussion om, hvilke af kommunens 19 skoler, man skal bruge penge på at udbygge. Det hænger sammen med foreksempel placeringen af 10. klasserne samt 7. , 8. og 9. klasserne. - I nogle af de gamle områder har man et 10. klasse-center. Andre steder er der fortsat 10. klasse på skolerne. Det vil være naturligt at kigge på det. Ligesom det også vil være naturligt at se på, om der skal flyttes rundt på nogle overbygninger.

Jan Dyregaard peger på, at man i den gamle Løgstør kommune har flyttet 7. klasserne til skoler med 8. og 9. klasse. - Men i de tre andre gamle kommuner har man stadig 7. klasse sammen med de seks første skoleår. Så der er nogle ting, som vi helt sikkert kommer til at kigge på.

Se også følgende artikel

Ullits Skole og valgkampen   Se politikernes svar her

Ja, nu fik vi det kommunevalg overstået. Ved siden af kandidaternes navne, kan man se hvor mange stemmer de fik, og om de kom ind eller ej. Tak til alle kandidater, der brugte tid på at svare på vores spørgsmål, og til alle jer, der var inde for at læse dem. Vi lader politikernes svar stå et sted her på ullits.dk i den kommende valgperiode, så vi kan minde os om hvad de mente dengang.

mvh

webmaster, David Douglas


Nu er der ikke langt igen til kommunevalget, og Det Digitale Ullits har sat sig for at undersøge og offentliggøre kandidaternes politik på skoleområdet. Dette er især aktuelt set i lyset af de mange politiske udmeldinger på landsplan om, at nu skal man til at lukke rigtige mange landsbyskoler. Så det er nu, vi som borgere skal være bevidste om vores roller som kommende arbejdsgivere, og stille nogle gode spørgsmål til de mange ansøgere til jobbet som kommunalpolitiker.

Det har Det Digitale Ullits gjort ved at sende følgende email til alle kandidater (sendt lørdag d. 29 oktober). I takt med at svarene kommer ind, ville du kunne læse dem ved at klikke her.

Emailens tekst var følgende:
............................................................

I den aktuelle valgkamp i Vesthimmerlands kommune, bliver der bl.a. fokus på skolepolitikken. Især i landsbyerne er der stor interesse i at bevare vores skoler. Der har været forlydender om at mange landsbyskoler skal lukkes efter at valgkampen er overstået, og rygter som disse er naturligvis noget, der får vælgerne op af stolene. Derfor ønsker vi at høre, inden valget, om kandidaternes politik på dette område.

Foreningen Det Digitale Ullits stiller derfor gerne plads til rådighed på dens hjemmeside, http://ullits.dk for alle kandidater til kommunalvalget i Vesthimmerlands kommune. Foreningen Det Digitale Ullits viderefører det 'digitale landsby' projekt, der blev startet under Det Digitale Nordjylland i 2001. Den dækker Ullits skoledistrikt i Farsø kommune dvs. Ullits, Foulum og Svingelbjerg sogne.

Skriv noget om dig selv og din politik (højst 700 ord - gerne mindre). Der er ikke plads til billeder, men der må gerne linkes til din eller partiets/listens hjemmeside. Og så vil vi gerne høre dine svar på følgende spørgsmål:

1) Hvad er din holding til store kontra små skoler? Her menes både faglige og sociale aspekter, samt skolens samspil med lokalsamfundet.

2) Hvilket minimumselevtal kræves der for at du anser en folkeskole for levedygtig?

3) Hvor langt til nærmeste folkeskole burde et barn i Vesthimmerlands kommune højst have?

4) Skal 7 kl. fortsætte i de små skoler, eller skal den flyttes ind til byerne?

5) Skal landsbyskoler ændres til at være afdelinger under en centralskole?

6) Hvad er din holding til det nuværende udgiftsniveau i vores skoler? Hvis du vil skaffe flere ressourcer til skolerne, hvor vil du finde pengene?

7) Er du parat til, om nødvendig, at trodse partidisciplin for at bevare en landsbyskole?

Jo mere præcist og utvetydigt dit svar, jo bedre. Henholdende og undvigende svar på denne side af valget risikerer at blive tolket af vælgerne som bekræftelse af deres bange anelser om skolelukninger. Hvis du også skulle have lyst til at komme med en særlig udmelding om Ullits Skole, vil det naturligvis have stor interesse for borgerne i Ullits skoledistrikt.

Der vil inden valget bliv gjort lidt reklame i lokalaviserne for disse spørgsmål og svar, og andre tiltag på Ullits.dk.

Indlæg skal sendes som email, da vi ikke har ressourcer til at genindtaste tekster. Partierne/lister kommer til at stå i alfabetisk rækkefølge. For hvert parti vil de kandidater, der besvarer dette forespørgsel, også stå i alfabetisk rækkefølge, efterfulgt af de kandidater, som vi ikke har hørt fra endnu.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Til kandidaternerne: vi har prøvet at finde frem til så mange emailadresser på kandidaterne som muligt. Men hvis du ikke har fået en mail fra os,

............................................................

Om Ullits

Til dem, der ikke kender Ullits og omegn, kan vi fortælle at vi er meget glade for Ullits Skole - både som børn, forældre og borgere - og vi bakker op om skolens virke. Dette medfører en tryg opvækst for børnene og en effektiv undervisning uden de store problemer med disciplin. Det skal også nævnes, at denne lokalopbakning og frivillig indsats, og skolens engagerede medarbejdere er med til at holde skolens udgifter nede på et ret beskedent niveau sammenlignet med større byer. (Dog med de seneste års nedskæringer på skolebudgetter er smertepunktet nok allerede nået.)

Skolen er også det naturlige samlingspunkt i et lokalsamfund som Ullits, hvor der er et stort frivillig engagement og aktivt foreningsliv.

Indlæg i skoledebatten


Bent Nedergaard 20.1.03
Ove Rieks - Pedersen 18.1.03
David Douglas 6.11.02
David Douglas 9.10.02
David Douglas 5.10.02
Preben Bjerre 28.9.02
Skolestrukturskitsen, som danner bagggrund
for denne debat, findes under punktet Info
under Farsø kommune